Producten

Het is niet voor niets dat de wat grotere non-profitorganisaties meestal een eigen afdeling “fondsenwerving” hebben. Ook zij doen aan specialisatie, zij het binnen hun eigen organisatie. Het fondsenwerven heeft nu eenmaal heel veel om het lijf.

Met de telefoon kun je heel veel kanten op. Het is een uitstekend middel om bijvoorbeeld in te zetten naast andere methoden van fondsenwerving. Hier zie je een greep uit alle mogelijk te leveren diensten:

  • Nieuwe Donateurs Werven
  • Bestaande Donateurs Behouden
  • Het verduurzamen van Bestaande of nieuwe donateurs
  • Telefonische Collectes,  onder bestaande donateurs.
  • Aanpassen van de donaties onder duurzame donateurs.
  • Notariële Schenkingsaktes
  • Follow-up mail;  verzorging van de daaruit voortvloeiende post, zoals bevestigingsbrieven

Donateurslijsten worden tijdens de diverse processen bovendien zorgvuldig geactualiseerd. Het is gebruikelijk om samen met de opdrachtgever te kijken hoe het beschikbare budget het meest renderend ingezet kan worden.